moody life

moody photo, moody life

たとえ風が強くても

 

 天気は良し風は強し
揺れる紅花栃の木に
心地の良さを感じた


―ベニバナトチノキ―